Меню – кулинарно училище ООД

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЪГЛАСНО  РЕГЛАМЕНТ /ЕС/ № 2016/679 (GDPR)

Политиката за обработка и съхранение на личните данни се отнася за притежаваният от Меню – кулинарно училище ООД сайт menuschool.bg, наричан по-долу сайт.

Обработка на личните данни от Меню – кулинарно училище ООД е свързана със следните цели: Изпълнение на поръчки и договори; Оказване на консултантска помощ на клиенти; Комуникация по телефона; Изпращане по пощата


С регистрацията си в сайтовете на Меню – кулинарно училище ООД,

 Потребителят дава съгласието си за обработване на личните му данни съгласно посочените тук условия, както и съгласно условията в ЗЗЛД.

Регистрацията в сайтът на Меню – кулинарно училище ООД позволява на Потребителите да пазаруват, да следят статуса на поръчките си, както и да съхраняват и получават информация при максимална защита на въведените от тях лични данни.

На основание чл. 28а от ЗЗЛД, Потребителите на сайтът на Меню – кулинарно училище ООД могат да поискат по всяко време от собственика на Меню – кулинарно училище ООД да:

– Заличи, коригира или блокира техни лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на този закон;

– Уведоми третите лица, на които са били разкрити личните им данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Потребителят носи отговорност за всички опити да придобие неоторизиран достъп до чужди профили съгласно Наказателния Кодекс  (Глава 9 а) и действащото законодателство на Република България.

Какви данни обработваме, когато ползвате нашите услуги?

Има данни, които са необходими за функционирането на услугата. Без тях ние не можем да ви предоставим желаната функционалност. Например, нямаме възможност да ви изпратим пратка със желания от Вас продукт, ако не ни предоставите името и телефона си и адрес за доставка. Както и няма как да Ви издадем фактура, без данните на фирмата Ви.

1. В сайта menuschool.bg потребителите се разделят на нерегистрирани потребители (гости) и регистрирани потребители.

Регистрираните потребители доброволно предоставят своите лични данни при регистрация в сайта.

2. Съобразно ЗЗЛД, регистрираните потребители имат право на достъп и промяна на личните си данни, както и да изискат от Меню – кулинарно училище ООД да бъде закрит техният потребителски профил.

3. Меню – кулинарно училище ООД има право да изпраща рекламни съобщения под формата на електронен бюлетин на посочения при регистрация e-mail адрес от регистрираните потребители. Регистрираните потребители имат право да се отпишат доброволно от получаване на рекламни съобщения, като за целта кликнат на линк, който се намира на някой от получените от тях електронни бюлетини.

4. Меню – кулинарно училище ООД няма да предоставя личните данни на регистрираните потребители на трети лица за рекламни и промоционални цели, както и по други причини, освен ако не бъдат изискани от служби, свързани със законодателството на Република България.

5. В случай на неспазване на условията за ползване на сайта menuschool.bg и нарушаване на етикета, администраторите на menuschool.bg имат правото да ограничат достъпа до онлайн магазина на нарушителите.

6. Меню – кулинарно училище ООД запазва правото си да променя настоящата политика на личните данни по всяко време, без предварително известие, като изменената политика на личните данни ще бъде публикувана на настоящата страница.

7. Ние не носим никаква отговорност за щети, възникнали от неверни или непълни данни, предоставени от вас.

8. Тази Политика за защита на личните данни има за цел да Ви информира за използването на личните Ви данни, които се събират, когато посещавате нашия сайт.

9. Нашият сайт може  да съдържа връзки към други уебсайтове или Вие може да сте стигнали до нашия сайт чрез връзки от друг уебсайт. Трябва да знаете, че ние не носим отговорност за политиките и практиките за защита на личните данни на други уебсайтове. Подобно съдържание се регулира от техните условия за ползване и от всички други указания и информация за личните данни, които техните уебсайтове предоставят.


10. Чрез регистрационната форма събираме следния тип информация:

*персонална: електронна поща, парола за достъп до сайта, Име Фамилия, Телефон, Държава, Град, адрес и пощенски код.

*неперсонална: браузърът който ползвате, URL и др.

11. Съгласявате се част от информацията да бъде използвана от Меню – кулинарно училище ООД за връзка и комуникация по телефон, поща или електронна поща.

12. Вие сте отговорен за поддържането на кофиденциалност на Вашето потребителско име и парола и за всички действия, произтичащи от вашата регистрация.

13. Меню – кулинарно училище ООД съхранява Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за обработка на кореспонденцията и всички евентуални допълнителни действия. За рекламни съобщения данните се съхраняват 3 години или до оттегляне на съгласие.